Головна / Програма

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України по одномандатному виборчому округу №150 Полтавської області
ЖЕВАГО КОСТЯНТИНА ВАЛЕНТИНОВИЧА
Досягнення аграрного та індустріального виробництва  – на благо людей!

Шановні виборці!

Дякуючи вашій ініціативності та небайдужості, ми разом з вами набули спільного досвіду розбудови власними силами міст та селищ, які знаходяться на території нашого виборчого округу № 150. Усвідомлюючи свою моральну та громадянську відповідальність за стан соціально-економічного та державного розвитку регіону, вважаю справою честі і гідності продовжити законодавчими засобами відстоювати інтереси країни:

У сфері захисту цілісності та суверенітету країни

– здійснити реформування та переозброєння української армії відповідно до сучасних стандартів;
– сприяти відновленню системи державного оборонного замовлення.

У сфері економіки та агрополітики

– законодавче закріплення соціальної відповідальності держави та  підприємств за добробут населення територій, прилеглих до виробництва;
– пріоритет закону у вирішенні будь-яких проблем;
– унеможливлення рейдерських захоплень підприємств незалежно від розміру та форми власності;
– неухильність курсу на енергозбереження та мінімізацію енергозалежності господарства країни від імпорту енергоносіїв;
– вирішення проблеми безробіття шляхом створення нових промислових та аграрних підприємств;
– подальшу трансформацію податкового законодавства у відповідності до вимог соціально-економічної доцільності;
– пільгове кредитування сільськогосподарських виробників;
– створення внутрішнього сприятливого середовища для вітчизняних товаровиробників.

У сфері охорони здоров’я

Посилення законодавчої протидії:

– імпорту сумнівних товарів та ліків, призначених для вживання населенням слаборозвинених країн;
– замовчуванню наслідків порушень екологічної рівноваги довкілля, або за поширення недостовірної інформації щодо цього;
– законодавчо забезпечити розвиток мережі сімейної медицини та медичних закладів в сільській місцевості.

У сфері соціальної політики і духовного відродження

Сприяти на законодавчому рівні:

– збільшенню доходів працюючих громадян;
– захисту громадянських прав малозахищених верств населення;
- створенню ефективно діючої системи соціального партнерства між державою, роботодавцями та працівниками у відповідності до вимог Міжнародної організації праці;
- підтримка проектів та ініціатив, спрямованих на патріотичне виховання та ріст національної свідомості громадян України.

У сфері освіти та підтримки молоді

– створення дієздатної системи підготовки висококваліфікованих робітників за рахунок активної співпраці професійних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та промислового сектору країни  з урахуванням потреби в кадровому забезпеченні;
– на законодавчому рівні сприяти закріпленню права першого робочого місця для випускників профессійних навчальних закладів ;
– продовжити підтримку конкурсними грантами та стипендіями навчання обдарованної молоді, та підтримку духовних, спортивних та культурних осередків регіону тощо.

Для розвитку регіону:

Продовжити роботу благодійних фондів на території Глобинського, Кременчуцького районів, та міст Комсомольська і Кременчука з метою:

– технічного переобладнання медичних закладів регіону;
– оновлення матеріально-технічної бази шкіл та дошкільних навчальних закладів на території регіону;
– продовжити фінансову підтримку людей похилого віку, ветеранів війни та першопрохідців;
– продовжити матеріальну підтримку дитячих притулків, притулків для людей похилого віку та інвалідів.

Впевнений, що реалізація цієї програми поліпшить якість життя кожного з Вас, створить законодавче забезпечення для поширення в країні соціальної відповідальності держави та підприємств перед населенням.